VZOR - Datum


Datum od: vyplňujte jen den a měsíc.
Datum do: vyplňujte jen den, měsíc a poslední 2 číslice roku.
od: DD.MM do: DD.MM.RR
od: 08.04 do: 17.04.10